Bc. Jakub Holuša

Bakalářská práce

Vývoj sedimentačního prostředí u Kolnovic po uložení glacifluviální akumulace

Development of sedimentary environments near Kolnovice after the deposition of glaciofluvial sequence
Anotace:
Prostor jesenické oblasti, kde se nachází studovaná pískovna Kolnovice, byl ve středním pleistocénu opakovaně zasažen kontinentálním ledovcem, který zde po sobě zanechal mocné ledovcové uloženiny. V následujících chladných obdobích naopak tento prostor zaledněn nebyl a vytvořila se zde rozsáhlá periglaciální zóna, na kterou byly vázány procesy, tvary a sedimenty, které jsou hlavním předmětem studia …více
Abstract:
The Jeseník region, where the studied Kolnovice sandpit is located, has repeatedly been covered by an ice sheet during the Middle Pleistocene, which has left thick glacial sediments. In following cold periods the Jeseník region was not glaciated and an extensive periglacial zone was formed here, which links processes, forms and sediments, that are the main subject of this thesis. The grain-size analysis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. Mgr. Daniel Nývlt, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Klára Vočadlová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta