Bc. Monika Jonešová

Bakalářská práce

Česká interpretativní sociologie rodiny (přehledová studie)

Czech interpretative sociology of the family
Anotace:
Předkládaná práce se zabývá okruhem sociologie rodiny v českém prostředí za využití interpretativního paradigmatu. Nejprve je zde teoreticky popsána sociologie rodiny ve svých tématech a s nimi spojených využívaných paradigmatech a metodách sběru a analýzy dat. Poté se v tomto ohledu již blíže zaměřuje na interpretativní sociologii rodiny. Praktická část práce využívá postupu přehledové studie, která …více
Abstract:
Presented bachelor project deals with a sphere of sociology of families in Czech environment and there it takes an advantage of interpretative paradigm. At first, there it describes theoretically themes of sociology of families, which are linked with paradigms and methods of collecting and analyzing data. Then it is focused on an interpretive sociology of families in this respect. Practical part of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2010
  • Vedoucí: doc. PhDr. Kateřina Nedbálková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Juraj Potančok, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií