Jana SPIŠIAKOVÁ

Diplomová práce

Chudoba - příčina nebo následek bezdomovectví?

Poverty - a cause or consequence of homelessness?
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na téma chudoby a bezdomovectví. Jejím cílem je pomocí analýzy dostupné literatury diskutovat za jakých okolností může být chudoba příčinou a za jakých následkem bezdomovectví. Diplomová práce je teoretickou prací, sestávající z pěti kapitol. Věnuje se chudobě, bezdomovectví, zabývá se pojmy příčina, následek, kauzalita a uvádí příklady výzkumů, zjišťujících nejčastější …více
Abstract:
The thesis is focused on the theme of poverty and homelessness. Its aim is to discuss under what circumstances poverty can be a cause of homelessess and under what circumstances poverty can be a consequence of homelessness, with the help of analysis of the available literature. This thesis is a theoretical work, consisting of five chapters. It is devoted to poverty, homelessness, it is dealing with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2015
Zveřejnit od: 16. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Vendula Gojová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SPIŠIAKOVÁ, Jana. Chudoba - příčina nebo následek bezdomovectví?. Ostrava, 2015. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Fakulta sociálních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 16.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 16. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Fakulta sociálních studií