Blanka RUSNOKOVÁ

Bakalářská práce

Ošetřovatelský proces v péči o geriatrického pacienta s imobilizačním syndromem

Nursing process in the care of a geriatric patient with immobilization syndrome
Anotace:
Téma bakalářské práce se zabývá imobilizačním syndromem v péči o geriatrického pacienta, jeho vznikem, rozvojem a důsledky, které mohou vzniknout. Bakalářská práce má část teoretickou a praktickou. Cíle v teoretické části: popsán imobilizační syndrom, vznik a jeho příčiny, vliv a reakce organismu na imobilizaci, prevence syndromu, představen geriatrický pacient a použití hodnotících nástrojů, zdravotní …více
Abstract:
The topic of the bachelor thesis deals with immobilization syndrome in care of geriatric patient, its origin, development and consequences that can arise. The bachelor thesis has a theoretical and a practical part. Goals in the theoretical part: immobilization syndrome, origin and its causes, influence and reaction of the organism on immobilization, syndrome prevention, geriatric patient and use of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Radka Kozáková, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

RUSNOKOVÁ, Blanka. Ošetřovatelský proces v péči o geriatrického pacienta s imobilizačním syndromem. Ostrava, 2019. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta