Bc. Matteo Turok

Bakalářská práce

Súvislosti spojenia s prírodou a pro-environmentálneho správania u dospelých ľudí s rôznymi stravovacími návykmi.

The Relationship between Connection with Nature and Pro-environmental Behavior among Adult People with Various Eating Habits
Abstract:
This bachelor´s thesis deals with the relationship between connection to nature, proenvironmental behavior, and one´s eating habits. Environmental psychologists use the concept of connection to nature in order to describe one´s emotional, cognitive, and experiential proximity to nature. Many studies suggest that there is a link between connection to nature and proenvironmental behavior. In most cases …více
Abstract:
Bakalárska práca sa zaoberá súvislosťami spojenia s prírodou, proenvironmentálneho správania, a stravovacieho návyku. Spojenie s prírodou je koncept, ktorý používajú environmentálni psychológovia k označeniu subjektívne prežívanej emocionálnej, kognitívnej a skúsenostnej blízkosti s prírodou. Mnohé výskumy poukazujú na súvislosť spojenia s prírodou a proenvironmentálneho správania. Pojmom proenvironmentálne …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 7. 2020
  • Vedoucí: PhDr. Dalibor Vobořil, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Veronika Koutná, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Psychologie / Psychologie

Práce na příbuzné téma