Bc. Tomáš Hamal

Bachelor's thesis

Návrh a implementace aplikace GPS golfového dálkoměru pro mobilní telefon s operačním systémem Android

Design and implementation of the Golf GPS rangefinder application for mobile phone running on Android operating system
Abstract:
Cílem práce je vytvořit podpůrnou aplikaci pro golfové hráče s možností měření vzdáleností na golfovém hřišti. V teoretické části práce je provedeno srovnání existujících aplikací s podobným účelem, také jsou zde popsány základy vývoje pro platformu Android. Praktická část se zabývá návrhem a implementací dvou aplikací pro Android. První je GPS Golfový dálkoměr, druhou je GPS Golfový dálkoměr Přidej …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2015
  • Supervisor: Ing. Jan Fikejz, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Hamal, Tomáš. Návrh a implementace aplikace GPS golfového dálkoměru pro mobilní telefon s operačním systémem Android. Pardubice, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky

University of Pardubice

Faculty of Electrical Engineering and Informatics

Bachelor programme / field:
Information Technology / Information Technology

Theses on a related topic