Bc. Martina Kalousková

Diplomová práce

Přínosy event marketingu pro destinaci

The benefits of event marketing for the destination
Anotace:
Tato diplomová práce je zaměřena na přínosy event marketingu pro destinaci. Zvolenou destinací je Nové Město na Moravě a eventovou událostí konání biatlonových závodů. První části obsahuje vysvětlení základních pojmů s tématem spojeným- marketing, event, event marketing a propojení s cestovním ruchem. Druhá část, analytická, se zaměřuje na pojem biatlon a jeho stručnou historii a vývoj, na potenciál …více
Abstract:
This master’s Dissertation is focused on the benefits of event marketing for destination. The selected destination is Nové Město na Moravě and biathlon races are the selected event. First part consists of explaining terms as marketing, event, event marketing and its connection with tourism. Second part, analytical one, takes an interest in term biathlon, its short history and progress, in tourism potential …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. Ing. Dagmar Jakubíková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Marek Merhaut, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze