Theses 

Management pacienta s diagnózou porucha autistického spektra – Věra Honnerová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Věra Honnerová

Diplomová práce

Management pacienta s diagnózou porucha autistického spektra

Management of the Patient Diagnosed with Autism Spectrum Disorders

Anotace: Diplomová práce je zaměřena na management pacienta s diagnózou porucha autistic-kého spektra. Cílem této práce je přiblížení diagnózy porucha autistického spektra, identifikace a kvantifikace nákladů u konkrétního pacienta pomocí metody „Cost of Illness“ ze strany zdravotní pojišťovny a konkrétního pacienta s poruchou autistického spektra za tři roky od stanovení jeho diagnózy a nakonec zhodnocení úrovně informo-vanosti rodičů dětí s autismem v otázkách problematiky poruch autistického spektra pomocí dotazníkového šetření. Výstupem práce je vyčíslení přímých nákladů zdravotní pojišťovny a osobních nákladů samotného pacienta spojených s diagnózou a léčbou autismu, dále také průzkum v podobě dotazníkového šetření, který byl určen pro rodiče dětí s poruchou autistického spektra.

Abstract: The diploma thesis is focused on the management of patient with a diagnosis of autism spectrum disorder. The aim of this work is to diagnose autistic spectrum disorder, identify and quantify the costs of a particular patient by using the Cost of Illness method. The method quantifies the costs paid by the health insurance company and the particular patient suffering from autism spectrum defects within three years of determining his diagnosis. Finally the thesis evaluates the level of parents' awareness of children with autism on questions of autistic spectrum disorders through a questionnaire survey. The output of this work is the quantification of the direct costs of the health insurance company and the personal costs of the patient associated with the diagnosis and treatment of autism. Other output is a survey in the form of a questionnaire which was designed for parents of children with autism spectrum disorders.

Klíčová slova: Management pacienta, porucha autistického spektra, analýza nákladů, Cost of Illness, informovanost o poruchách autistického spektra

Keywords: Management of Patient, Autism Spectrum Disorder, Cost Analysis, Cost of Illness, Autism Spectrum Disorders Awareness

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2018
  • Vedoucí: Ondřej Lešetický
  • Oponent: Peter Pažitný

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/69579

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 27. 6. 2019 00:35, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz