Bc. Roman Vyškovský

Diplomová práce

Využití neuronových sítí pro klasifikaci obrazů mozku v neurovědním výzkumu

Brain Image Classification Using Neural Networks in Neuroscientific Research
Anotace:
Tato práce se zaměřuje na využití umělých neuronových sítí pro klasifikaci obrazů mozku v oblasti neurovědního výzkumu. Jako klasifikátory zde vystupují vícevrstvá perceptronová síť, Kohonenova mapa doplněná o učení s učitelem pomocí algoritmu vektorové kvantizace učením a neuronová síť založená na radiálních bázových funkcích. Tyto algoritmy jsou použity pro klasifikaci obrazů mozků schizofreniků …více
Abstract:
This thesis is focused on the usage of artificial neural networks for brain image classification in neuroscientific research. Specifically, multi-layer perceptron, Kohonen map with learning vector quantization algorithms for supervised learning and radial basis neural network are used for brain image classification of schizophrenics or patients with Alzheimer’s disease versus healthy control subjects …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2015
  • Vedoucí: RNDr. Eva Koriťáková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta