Bc. Kateřina Bernatíková

Diplomová práce

Vliv rodiny a školy na volnočasové aktivity žáků s lehkým mentálním postižením

The influence of family and school environment on free-time activities of students with mild intellectual disability.
Anotace:
Téma diplomové práce je „Vliv rodiny a školy na volnočasové aktivity žáků s lehkým mentálním postižením“. Cílem diplomové práce bylo zmapování způsobu trávení volného času žáků s lehkým mentálním postižením, podíl rodiny a školy na výběru zájmových aktivit těchto žáků. Teoretická část obsahuje základní informace o mentálním postižení, zabývá se vzděláváním, výchovou ve volném čase a péčí o jedince …více
Abstract:
The topic of this thesis is “The influence of family and school environment on free time activities of students with mild intellectual disability.” The goal of this thesis was to determine the contribution of the family and school on selection of free time activities in students with mild intellectual disability. The theoretical portion of thesis includes background information on intellectual disability …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 5. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Dagmar Přinosilová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Soňa Chaloupková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele

Práce na příbuzné téma

Všechny práce