Nina BEDNARZOVÁ

Bakalářská práce

Zkušenosti žen s domácím porodem

Women´s experience of homebirth
Anotace:
Cíl: Cílem práce bylo popsat zkušenosti žen s domácím porodem, zjistit, které faktory ovlivnily jejich rozhodnutí pro domácí porod, a zároveň zmapovat období před a po domácím porodu. Metodika: Průzkum byl proveden kvalitativní metodou, která pracuje s malým počtem respondentů. Tato metoda umožňuje lépe porozumět subjektivnímu prožívání jednotlivých respondentů v rámci řešené problematiky. Soubor tvořilo …více
Abstract:
Aim: The aim of the bachelor thesis was to describe women´s experience of homebirth, to find out what led them to the decision to give birth at home and to describe the period before and after the homebirth. Methodology: The qualitative research was carried out, working with a small group of respondents. This method allows better understanding of the respondent´s experience within the discussed topic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Petra Kramná

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BEDNARZOVÁ, Nina. Zkušenosti žen s domácím porodem. Ostrava, 2017. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Porodní asistence / Porodní asistentka