Bc. Radka Kalinová

Bakalářská práce

Syndrom vyhoření u osobních asistentů

Burnout syndrome in personal assistants´ case
Anotace:
Bakalářská práce byla zaměřena na syndrom vyhoření u osobních asistentů. Cílem bakalářské práce bylo charakterizovat pojem syndrom vyhoření a možnosti jeho prevence. Práci tvoří dvě hlavní oblasti. Teoretická část, která obsahuje vymezení jednotlivých pojmů deprivace, frustrace, osobní asistence, pomáhající pracovník, stres, supervize, syndrom vyhoření. Empirická část, ve které zjišťuji zda, osobní …více
Abstract:
The bachelor thesis was focused on the burnout syndrome in personal assistants´ case. The aim of the bachelor thesis was to characterise the term burnout syndrome and possibilities of its prevention. The thesis is a compound of two main areas. The theoretical part contains the definition of the terms deprivation, frustration, personal assistance, helping worker, stress, supervision, burnout syndrome …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2014
Zveřejnit od: 25. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Helena Kalábová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kalinová, Radka. Syndrom vyhoření u osobních asistentů. Liberec, 2014. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 25.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 25. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Bakalářský studijní program / obor:
Sociální práce / Sociální práce a penitenciární péče