Bc. Martin Musil

Bakalářská práce

Vizuální image v black metalu z perspektivy příslušníků subkultury

Visual image in black metal from the perspective of members of the subculture
Anotace:
Tato práce se zabývá problematikou image subkultury okolo hudebního žánru black metal. Na základě rozhovorů se sedmi členy této subkultury z Brna a okolí a průzkumu odpovídajícího obrazového materiálu popisuje jednotlivé prvky blackmetalové image a snaží se najít její typické znaky a funkce. Výzkumná část práce se zabývá oblečením typickým pro black metal, dále doplňky jako jsou například opasky, řetězy …více
Abstract:
This thesis deals with the image of a subculture around the black metal genre. Based on interviews with seven members of the subculture from Brno and its surroundings and research in corresponding visual material describes the elements of black metal image and tries to find its characteristics and functions. The research part deals with the clothing typical for black metal, as well as accessories such …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 1. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 1. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Roman Doušek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Anna Grůzová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta