RNDr. Petr Velan

Disertační práce

Application-Aware Flow Monitoring

Application-Aware Flow Monitoring
Anotace:
Monitorování síťových toků je v posledních více než deseti letech součástí síťové bezpečnosti. Neustálý vývoj této technologie umožňuje držet krok nejen se změnami v síťové oblasti, ale také se stále se zdokonalujícími útoky. Tato práce přispívá k rozvoji síťového monitorování tím, že zkoumá možnosti rozšíření základních toků o informace z aplikační vrstvy. Předmětem výzkumu je analýza dopadu tohoto …více
Abstract:
Network flow monitoring has been a part of network security for the last dozen years. It is constantly evolving to keep pace with changes in network operation and innovative network attacks. This thesis contributes to the continuous efforts by exploring the possibilities unlocked by extending the flow data with application-specific information. We show how the construction of flows is affected by the …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 10. 2018
  • Vedoucí: doc. Ing. Pavel Čeleda, Ph.D.
  • Oponent: Assit. Prof. Ramin Sadre, Prof. Dr. Jürgen Schönwälder

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Doktorský studijní program / obor:
Informatika (čtyřleté) / Počítačové systémy a technologie