Theses 

Přínos interaktivního jazykového kurzu pro osobnostní a sociální rozvoj – Bc. Iva Jarošová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Iva Jarošová

Bakalářská práce

Přínos interaktivního jazykového kurzu pro osobnostní a sociální rozvoj

The contribution of Interactive language course to social and personal development

Anotace: Anotace Autorka se v práci zabývá přínosem interaktivních jazykových kurzů pro sociální a osobnostní rozvoj žáků. V teoretické části vychází z cílů základního vzdělávání, klíčových kompetencí a průřezových témat, zejména osobnostní a sociální výchovy. Opírá se o principy zážitkové pedagogiky, které aplikuje ve výuce cizího jazyka, v tomto případě jazyka anglického. V praktické části popisuje konkrétní interaktivní jazykový kurz v Radějově v roce 2008, určený pro žáky druhého stupně ZŠ; seznamuje s průběhem a hodnocením organizátory i zúčastněnými žáky.

Abstract: Annotation The author deals with interactive courses and their contribution to social and personal development of a pupil. In the theoretical part she starts from the aims of the basic education, key competences especially personal and social development. The work is based on principles of experiential learning and its use in learning foreign language- in this case in English. In practical part will the thesis describe a concrete interactive language course- Interactive Language course in Radějov 2008, held for the secondary pupils, its detailed description, and the assessment of the course from the point of view of the organiser and the participating pupils.

Klíčová slova: Klíčová slova Cíle školy, osobnostní rozvoj, sociální rozvoj, klíčové kompetence, zážitková pedagogika, interaktivní jazykový kurz. Key words School aims, personal development, social development, key competences, experiential learning, interactive language course

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2009
  • Vedoucí: doc. PaedDr. Hana Horká, CSc.
  • Oponent: Mgr. Bc. Šárka Dohnalová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 3. 2019 21:24, 13. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz