Bc. Renata Blahová

Bakalářská práce

Přežít krizi aneb cesta ke změně

Overcoming a crisis or the way towards the change
Anotace:
Bakalářská práce „Přežít krizi aneb cesta ke změně“ se věnuje problematice prožívání krizových životních situací a velkých životních změn. Dnešní doba a množství úkolů, které denně plníme, kladou na naši psychiku velké nároky a proto je problematika prožívání obtížných životních situací dnes velmi aktuální. Práce je rozdělena do dvou částí. V teoretické části se zabývá některými oblastmi souvisejícími …více
Abstract:
The bachelor thesis “Overcoming a crisis or the way towards the change” deals with the issues focused on going through crisis life situations and important changes in life. Nowadays, due to the fact that we have to complete a great amount of tasks every day, big demands are placed on our psyche, and for this reason the issue of going through difficult life situations is currently very up-to-date. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 5. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Lenka Gulová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. František Trapl

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta