PhDr. Ondřej STULÍK

Disertační práce

Jednorozměrná demokracie: Případová studie otevřené společnosti K. R. Poppera

Politologická interpretace teoreticko-vědních konceptů na pozadí libertarianismu tzv. rakouské školy

One-dimensional democracy: a case study of open society by K. R. Popper
Anotace:
Tato disertační práce se zabývá neklasickou teorií demokracie K. R. Poppera. Pomocí hermeneutiky tzv. druhé generace jako přístupu a analýzy metafor jako metodologie odhaluje skrytý ideologický význam ve zmíněné teorii demokracie. Teorie demokracie je součástí širšího paradigmatu otevřená společnost, které zkoumám ve čtyřech rovinách v rovině pohledu pozitivistické politologie, normativní politologie …více
Anotace:
věnovat demokracii jako fenoménu, ale racionalitě jako pojmu při stavbě či kritice teorií.
Abstract:
The open society paradigm is based upon the assumption of rational action of humans set in a society whose basic logic of operation is analogous to market mechanisms. This assumption leads to a specific theory of democracy which is at its basis processual and, at the same time, considers itself (ideologically) neutral. Examples of similar assumptions and uses of this theory of democracy are notably …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 11. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 2. 2015

Citační záznam

Jak správně citovat práci

STULÍK, Ondřej. Jednorozměrná demokracie: Případová studie otevřené společnosti K. R. Poppera. Plzeň, 2014. disertační práce (Ph.D.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/