Barbora ELIÁŠOVÁ

Bakalářská práce

Opatrovnictví a způsobilost k právním úkonům z pohledu uživatelů sociální služby Domov pro osoby se zdravotním postižením

The guardianship and the legal capacity from the view of users of social service Home for disabled people
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá současným stavem systému opatrovnictví v České republice, který vychází z medicínského pohledu na osoby se zdravotním postižením, a který je založený na principu náhradního rozhodování, a využíváním institutu zbavování způsobilosti k právním úkonům jako možnosti ochrany osob se zdravotním postižením. Práce poukazuje na spolupráci uživatelů DOZP s jejich opatrovníky a přibližuje …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the current state of the guardianship in the Czech Republic, which results from a medical point of view of people with disabilities based on principle of the substitute decision making, and the use of institute of depriving the legal capacity as a possible protection of persons with disabilities. This paper refers to cooperation of users of social service Home for Disabled …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 3. 2011
Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Jitka Sinecká, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ELIÁŠOVÁ, Barbora. Opatrovnictví a způsobilost k právním úkonům z pohledu uživatelů sociální služby Domov pro osoby se zdravotním postižením. Ústí nad Labem, 2011. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 03. 03. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická