Tomáš Vlček

Bakalářská práce

Rakouská teorie hospodářského cyklu: Vysvětlení vzniku hospodářských krizí

Austrian Business Cycle Theory: The Explanation of Financial Crisis
Anotace:
Tato práce se věnuje objasnění rakouského přístupu k politikám centrálních bank, zejména v souvislosti se změnami ve struktuře výroby a narušováním cenového koordinačního mechanismu. Nejdříve se pokusím objasnit teoretické zákonitosti, jak je formulovali zakladatelé tohoto konceptu, jenž je znám jako teorie hospodářského cyklu, a poté tyto teoretické poznatky konfrontuji s reálnými statistickými údaji …více
Abstract:
This thesis is dedicated to clarification of the Austrian approach to the central bank policies, particularly in relation to production structure changes and disruption of the price coordination mechanism. Firstly, I will try to clarify the theoretical patterns, as formulated by the founders of this concept, which is known as the Business Cycle Theory, and then I confront the theoretical knowledge …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2009
  • Vedoucí: Jan Havel
  • Oponent: Miroslav Svoboda

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/16546