Bc. Iva Kadlčková

Bachelor's thesis

Význam paliativní péče a její začlenění do výuky na střední odborné škole

Meaning of paliative care and its inclusion to the teaching at any vocational schools
Abstract:
Tato bakalářská práce na téma „Význam paliativní péče a její začlenění do výuky na střední odborné škole“ pojednává o citlivém tématu v životě každého jedince. Toto téma nepatří ve společnosti mezi příliš diskutované a také na středních zdravotnických školách se o této problematice mluví jen zřídka. V první části práce je stručně popsána definice paliativní péče. Jsou zde charakterizovány pojmy jako …more
Abstract:
This bachelor thesis about„Meaning of paliative care and its inclusion to the teaching at any vocational schools“ discusses sensitive topic in life of any individual. This topic does not belong to often discussed topics in the society and this issue is very rarely discussed at the secondary medical schools. In the first part, there is a short definition of the paliative care. Then follows characterization …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 12. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 1. 2019
  • Supervisor: Mgr. Pavel Pecina, Ph.D.
  • Reader: doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Bachelor programme / field:
Specialization in Education / Teacher Education - Vocational Training