Mgr. Štěpánka Musilová

Master's thesis

Nozokomiální nákazy: katétrové infekce centrálního žilního řečiště

Nosocomial infections: catheter infections of central venous bloodstream
Abstract:
Diplomová práce je věnována nozokomiálním nákazám s bližším zaměřením na katétrové infekce centrálního žilního řečiště. Zabývá se nejnovějšími poznatky z této oblasti. Cílem práce je vyhodnotit data z projektu Sledování nozokomiálních nákaz v jednom daném kraji a dále pozorováním zhodnotit ošetřovatelskou péči o centrální žilní katétry na anesteziologicko-resuscitačním oddělení. Na základě získaných …more
Abstract:
The diploma thesis is devoted to nosocomial infections with a closer focus on catheter infections of the central venous bloodstream. It deals with the novel knowledge in this area. The goal of the thesis is to proceed data from the Monitoring Nosocomial Infections project in one particular region and to evaluate a nursing care of central venous catheters at an anesthesiology-resuscitation department …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 5. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 6. 2014
  • Supervisor: Mgr. Martina Rabová

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Musilová, Štěpánka. Nozokomiální nákazy: katétrové infekce centrálního žilního řečiště. Pardubice, 2014. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií