Bc. Ladislav Rosecký

Bakalářská práce

Dospívající s mentálním postižením v prostředí výchovného ústavu aneb jinakost jako bariéra začlenění

Adolescents with mental disabilities in the environment of an educational facility aka difference as a barrier of socialisation
Anotace:
Téma práce: ,,Náročnost začlenění mentálně postižených ve výchovném ústavu“ Bakalářská práce pojednává o vhodnosti začlenění mentálně postižených ve výchovném ústavu, u kterých se potvrdilo ADHD, Tourettoův syndrom, autismus a porucha chování. Na základě analýzy odborné literatury i internetových zdrojů zjišťujeme a podrobně zkoumáme jinakost tří chlapců s postižením jako je ADHD, Tourettoův syndrom …více
Abstract:
Subject of thesis „Inclusion of the mentally disabled in an educational facility“ This bachelor’s thesis discusses the inclusion of the mentally disabled in an educational facility, who have been diagnosed with ADHD, Tourette’s syndrome, autism and behaviour disorder. Based on the analysis of professional literature and internet sources we will be thoroughly examining the difference of three boys with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 8. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 9. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Lenka Gulová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Veronika Kolaříková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta