Bc. Libor Jelínek

Bakalářská práce

Bojové umění jako volnočasová aktivita u mládeže ve vybraném regionu ČR

Martial Arts as a Leisure Time Activity in Youth in Selected Region of CR
Anotace:
Ve své bakalářské práci se zabývám analýzou nabídky úpolových sportů pro mládež ve sportovních oddílech vybraného regionu v ČR. Pro svoji práci jsem zvolil jihomoravský kraj, konkrétně město Brno. Zaměřuji se a popisuji pojmy mládež, volný čas, pohyb, pohybovou aktivitu a volnočasovou aktivitu mládeže. Součástí praktické části je anketní šetření, na jeho základě vypracovat SWOT analýzu a na těchto …více
Abstract:
The aim of this Bachelor thesis is to analyse the opportunities of combat sports for youth in selected sports clubs in a selected region of the Czech Republic. For that, I have chosen the South Moravian region, specifically Brno. I describe and focus on the terms youth and free time, movement, free time activity and movement activity. The practical section involves the inquiry in the clubs, the SWOT …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Renáta Vychodilová
  • Oponent: PaedDr. Hana Vrtělová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií