Bc. Gabriela SOKOLOVÁ LOSKOTOVÁ

Diplomová práce

Zážitkové aktivity jako edukativní nástroj v muzejních programech

Experience pedagogy as an educational tool in museum programs
Anotace:
Diplomová práce se zabývá využíváním zážitkových aktivit a výchovy a vzděláváním skrze zážitku, jako edukačního nástroje při plánování i realizaci edukačních programů Husitského muzea v Táboře. Zjišťuje, jaké faktory ovlivňují spokojenost návštěvníků, případně opakovanou účast. Popisuje používané metody a formy práce v edukaci v Muzeu.
Abstract:
The thesis deals with the use of experiential activities and education and education through experience, as an educational tool in the planning and implementation of educational programs of the Hussite Museum in Tábor. It determines what factors affect visitor satisfaction or repeated participation. It describes the methods and forms of work used in education in the Museum.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Richard Macků, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SOKOLOVÁ LOSKOTOVÁ, Gabriela. Zážitkové aktivity jako edukativní nástroj v muzejních programech. Č. Budějovice, 2020. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Teologická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Teologická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses ei09ve ei09ve/2
27. 4. 2020
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.