Bc. Nina Jašková, Ph.D.

Bakalářská práce

Karel Engliš jako pedagog

Karel Engliš as a Teacher
Anotace:
Karel Engliš vynikal v mnoha oborech, prosadil se a působil na nejrůznějších významných a důležitých místech, a to jak na Moravě, tak i v Praze. Pracoval jako ekonom, státník, filosof, ale především byl profesorem a význačným pedagogem. Karel Engliš se podílel na vzniku Masarykovy univerzity a stal se spolu se svým přítelem profesorem Františkem Weyrem jejím nejvýznamnějším inspirátorem. Při vzniku …více
Abstract:
Karel Engliš excelled in many fields, he distinguished himself in many positions of great importance not only in Moravia but in Prague as well. He worked as an economist, statesman, philosopher but he was above all a professor and an excellent pedagogue. Engliš participated in the establishment of Masaryk University and with his friend professor František Weyr, he became the key initiator. In 1919 …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 1. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 2. 2008
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jiří Pernes, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta