Mgr. Veronika Chvátalová

Disertační práce

Genetically modified Bt maize: from theory to practice

Genetically modified Bt maize: from theory to practice
Anotace:
Tato práce zkoumá, jak jsou v zemědělské praxi z pohledu českých zemědělců a oficiálních dat naplněny slibované přínosy a předpoklady risk managementu pěstování geneticky modifikované (GM) kukuřice. Vzhledem k tomu, že hodnocení rizik GM plodin je dlouhodobě kritizováno, risk management jejich pěstování plní významnou úlohu. Nicméně i ten je zpochybňován, a navíc značně spoléhá na spolupráci ze strany …více
Abstract:
This thesis explores how the claimed benefits and risk management assumptions of the cultivation of genetically modified (GM) maize are fulfilled in agricultural practice from the perspective of Czech farmers and official data. Considering that the risk assessment of GM crops has been criticised, risk management fulfils a significant role. Nevertheless, even the risk management has been challenged …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 7. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 12. 2020
  • Vedoucí: doc. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc.
  • Oponent: Ing. Zbyněk Ulčák, Ph.D., doc. Ing. Pavel Hanáček, Ph.D., doc. RNDr. Eva Pauditšová, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií