Bc. Iveta Beranová

Bakalářská práce

Tvorba syntaktických pravidel pro detekci frází v rámci analyzátoru SET

Creating Syntactic Rules for Phrases Detection Within the Scope of SET Parser
Anotace:
Tato práce představuje pravidla pro detekci frází v české větě, která byla pro tuto práci vytvořena. Pravidla byla napsána ve formátu, který je využíván syntaktickým analyzátorem SET. Práce se zaměřuje především na pravidla pro detekci verbálních frází. Zmiňuje také návrh gramatiky pro detekci číslovek.
Abstract:
This thesis presents syntactic rules for phrases detection in the Czech sentence. The rules have been written in a format that is used by parser SET. The thesis focuses on the syntactic rules for the detection of verbal phrases. Also mentions the design of grammar for detecting numerals.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 7. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 9. 2013
  • Vedoucí: RNDr. Vojtěch Kovář, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Český jazyk se specializací počítačová lingvistika