Bc. Iveta Beranová

Bachelor's thesis

Tvorba syntaktických pravidel pro detekci frází v rámci analyzátoru SET

Creating Syntactic Rules for Phrases Detection Within the Scope of SET Parser
Abstract:
Tato práce představuje pravidla pro detekci frází v české větě, která byla pro tuto práci vytvořena. Pravidla byla napsána ve formátu, který je využíván syntaktickým analyzátorem SET. Práce se zaměřuje především na pravidla pro detekci verbálních frází. Zmiňuje také návrh gramatiky pro detekci číslovek.
Abstract:
This thesis presents syntactic rules for phrases detection in the Czech sentence. The rules have been written in a format that is used by parser SET. The thesis focuses on the syntactic rules for the detection of verbal phrases. Also mentions the design of grammar for detecting numerals.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 7. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 9. 2013
  • Supervisor: RNDr. Vojtěch Kovář, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / field:
Philology / Czech Language with Orientation on Computational Linguistics