BcA. Jana Moravcová, DiS.

Bakalářská práce

Karel Kostera a jeho hudební činnost na Opavsku

Karel Kostera and his musical activity in Opava region
Anotace:
Bakalářská práce „ Karel Kostera a jeho hudební činnost na Opavsku“ popisuje osobnost Karla Kostery, dirigenta, sbormistra, organizátora hudebního života a zakladatele hudební agentury produkující duchovní a vážnou hudbu v regionu Opavska. Z pohledu shromážděného pramene, přepisu vlastního životopisu a článků z tisku. Karla Kosteru je možné považovat za jeden z fenomenů uvádění duchovní hudby od druhé …více
Abstract:
Bachelor thesis „ Karel Kostera and his music activities in the Opava region „ deals with the personality of Karel Kostera as a conductor, a choirmaster, an organiser of music life and the founder of the music agency, promoting sacred and classical music in Opava region. With regard to the collected source of his biografy the press articles in. Karel Kostera can be regarded as one of fenomenal persones …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 8. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 9. 2014
  • Vedoucí: prof. Lubomír Mátl
  • Oponent: Mgr. MgA. Jan Ocetek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Hudební fakulta
https://is.jamu.cz/th/gsyld/