Bc. Patrik Hudák

Bakalářská práce

Automated SQL injection attacks validation system

Automated SQL injection attacks validation system
Anotace:
Práca sa zaoberá popisom SQL injection techník a možnosťami obrany proti nim. Práca takisto popisuje návrh a implementáciu systému, ktorý sa zameriava na automatickú analýzu SQL injection útokov. Snort a Moloch poskytujú sieťové dáta ktoré sú použité na analýzu pomocou vlastných modulov. Implementovaný systém obsahuje webové rozhranie na zobrazovanie výsledkov analýz. Protyp tohto systému bol úspešne …více
Abstract:
The primary focus of this thesis is to study SQL injection techniques and methods of its defense. The thesis provides a design and implementation details of the system which aims to automate SQL injection attack analysis. Snort and Moloch provide network data, which is then used for the attack analysis using custom modules. The implemented system provides a web interface to present results of the analyses …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Vít Bukač, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Marek Kumpošt, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informatika / Počítačové sítě a komunikace

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.