Michaela ODZIOMEKOVÁ

Master's thesis

Interaktivní výukový program Savci pro nižší stupeň víceletého gymnázia

?Mammals? - an interactive educational program for lower secondary schools
Abstract:
Informační a komunikační technologie v dnešním globalizovaném světě, přináší prudký rozvoj a modernizaci vzdělávacích procesů. Studijní materiály podporující samostudium nabývají na významu. Cílem diplomové práce bylo vytvořit interaktivní výukový program, který je určen pro nižší stupeň gymnázií a druhý stupeň základních škol s ověřením v praxi v hodinách přírodopisu. Dále vytvořit manuály sloužící …more
Abstract:
In today?s globalised world, information and communication technologies are cause of a massive development and modernization of the process of education. The importance of supporting materials for self-study is increasing. The aim of this thesis was to create an interactive educational program for lower secondary schools and the second stage of primary schools verified in biology lessons. The next …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 4. 2011
Accessible from:: 22. 4. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 5. 2011
  • Supervisor: PaedDr. Svatava Kubicová, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ODZIOMEKOVÁ, Michaela. Interaktivní výukový program Savci pro nižší stupeň víceletého gymnázia. Ostrava, 2011. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.4.2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 22. 4. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta