Theses 

Tvorba globální celopodnikové strategie ve firmě – Bc. Regina Sadrieva

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Informační technologie a management

Bc. Regina Sadrieva

Diplomová práce

Tvorba globální celopodnikové strategie ve firmě

Global Strategy Making in Company

Anotace: Diplomová práce se skládá ze třech části: v první teoretické částí je popsán postup tvorby globální celopodnikové strategie, SWOT analýza a podniková architektura. Praktickou část tvoří kapitola číslo 2, ve které je popsána ropná společnost a její globální strategie, vč. SWOT analýzy, strategických iniciativ a strategických scénářů; a kapitola číslo 3, ve které porovnávám postup tvorby globální celopodnikové strategie a teoretické postupy a analýzu faktorů, které ovlivnily strategické cíle ropné společnosti.

Abstract: The diploma thesis contents of three parts: in first theoretical part is described global strategy making process, SWOT analysis and campaign architecture. Practical part is made by chapter number 2, in which is described petroleum campaign and its global strategy, including SWOT analysis, strategic initiatives and strategic scenarios; and chapter number 3, in which I am comparing theoretical steps of global strategy making versus practical steps and petroleum campaign goals analysis.

Klíčová slova: Globální celopodniková strategie, dílčí strategie, MMDIS, strategická iniciativa, strategický scénář, SWOT, KPI, roadmapa. Campaign global stratégy, sub-strategies, strategic initiatives, strategic scenario, SWOT analysis, roadmap.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. Ing. Alena Buchalcevová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Václav Šebek, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 4. 2019 20:55, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz