Mgr. Štěpán Veselý, Ph.D.

Master's thesis

Psychology of decision making: Effect of learning, end-effect, cheap talk, and other variables influencing decision making in the Prisoner’s Dilemma game

Psychology of decision making: Effect of learning, end-effect, cheap talk, and other variables influencing decision making in the Prisoner’s Dilemma game
Abstract:
V experimentech s Vězňovým dilematem jsme potvrdili, že míra spolupráce v jednokolových hrách je nižší než ve vícekolových hrách. Na druhou stranu jsme zjistili, že v posledním tahu vícekolové hry s předem známým koncem spolupracují lidé méně než v jednokolových hrách. Potvrdili jsme existenci "efektu konce hry", přičemž jsme zároveň doložili, že k němu dochází až během několika posledních tahů. Zjistili …more
Abstract:
In our experiments with Prisoner's Dilemma game we confirmed that the amount of cooperation in singe-trial games was lower than in iterated games. On the other hand, we found that on the last move of an iterated game with known terminating point, people cooperate less than in single-trial games. We confirmed the existence of end-game effect, we also specified that it occurs only in the very last moves …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 5. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 5. 2011
  • Supervisor: doc. PhDr. Mojmír Tyrlík, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta