Mgr. Petra Sedláková

Bakalářská práce

Vliv ideje slovanské vzájemnosti na počátky českého turismu v Jugoslávii - příklad nacionálního rozměru turismu

The influence of the idea of Slavic solidarity to the beginnings of Czech tourism in Yugoslavia - an example of nationalist dimension of tourism
Anotace:
Práce se zabývá počátky českého turistického zájmu o jihoslovanské země, především dvou zemí bývalé Jugoslávie (Chorvatska a Slovinska). Jejím cílem je na tomto historickém příkladu ukázat nacionální rozměr turismu. Ve druhé polovině 19. století a na počátku 20. století probíhal v prostředí habsburské monarchie proces formování národů, který u Slovanů dosáhl podoby formulované prostřednictvím ideje …více
Abstract:
The thesis pursues the beginnings of Czech touristic interest in south-Slavic countries, especially two countries belonging to former Yugoslavia (Croatia and Slovenia). Its goal is to show the national extent of tourism on this historical example. In the latter half of 19th century and in 20th century, nation moulding took place in the environment of Habsburg monarchy, which in Slavic ethnicum took …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2011
  • Vedoucí: Ivan Chorvát
  • Oponent: Mgr. Barbora Postránecká

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Sociologie / Sociologie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.