Xiaotong Sang

Diplomová práce

Risk Management Analysis in Banking Industry

Risk Management Analysis in Banking Industry
Anotace:
This thesis's research goal is to pick three eurozone banks to analyze bank risk management, including credit risk, market risk, liquidity risk, and operational risk. The goal of this thesis is to investigate the influence of COVID-19 on bank operations by comparing the risk management of three banks using ratio analysis and data envelopment model analysis methodologies. Finally, based on the results …více
Abstract:
This thesis's research goal is to pick three eurozone banks to analyze bank risk management, including credit risk, market risk, liquidity risk, and operational risk. The goal of this thesis is to investigate the influence of COVID-19 on bank operations by comparing the risk management of three banks using ratio analysis and data envelopment model analysis methodologies. Finally, based on the results …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2022
  • Vedoucí: Tomáš Tichý
  • Oponent: Josef Novotný

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava