Mgr. Ivo Skopal

Bakalářská práce

Vliv muslimské menšiny na nizozemský postoj k přistoupení Turecka do Evropské unie

Influence of Muslim minorities in the Dutch attitude towards Turkey's accession to the European Union
Anotace:
Podpora rozšíření EU o Turecko může být ovlivněna vnímáním identity a imigrace. Jak se do vývoje podpory rozšíření EU o Turecko však mohou promítnout hodnocení počtu imigrantů či pocity zneklidnění z odlišného etnika, náboženství či národnosti? Práce zkoumá podporu Nizozemců pro rozšíření EU o Turecko a snaží se ho srovnávat se závěry odborníků a promítnout do vývoje podpory pro rozšíření EU o Turecko …více
Abstract:
Support for the Turkey’s accession to the European Union may be affected by the perception of identity and immigration. How may the development of support of the Turkey’s accession reflect the number of immigrants or feelings of nervousness of a different ethnicity, religion or nationality? The thesis examines the Dutch support for Turkey’s accession to the European Union and attempts to compare it …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Hubert Smekal, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Zdeněk Sychra, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií