Tereza KOUDELNÁ

Bakalářská práce

Rozvoj komunikativní kompetence dítěte předškolního věku v návaznosti na Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Developing of communicative competence of preschool age children in connection with the general educational program for preschool education
Anotace:
Tato bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část definuje obecně vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, předškolní věk dítěte, vývojová stádia vývoje řeči a poruch. Cílem je především popis rozvoje řeči a metody, prostředky sloužící k rozvoji řeči . Praktická část se skládá hlavně z projektu a dotazníkového šetření. Projekt byl realizován v mateřské škole …více
Abstract:
This bachelor´s work is divided into theoretical and practical part. The theoretical section defines the general educational program for preschool education, preschool age of child, developmental stages of speech development and disorders. The objective is primarily a description of the development of speech and methods, the means used to speech develop. The practical part consists mainly of the project …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 6. 2012
Zveřejnit od: 21. 6. 2012

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Jana Bartoňová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOUDELNÁ, Tereza. Rozvoj komunikativní kompetence dítěte předškolního věku v návaznosti na Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Olomouc, 2012. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 21.6.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 21. 6. 2012 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses eifjqw eifjqw/2
21. 6. 2012
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
21. 6. 2012
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.