Mgr. Klára Vyhlídalová

Diplomová práce

Senátní volby v ČR 2012: Prostorová analýza volební podpory kandidátů ve vybraných volebních obvodech

Senatorial Elections in the Czech Republic 2012: Spatial Analysis of Electoral Support of Candidates in Selected Electoral Districts
Anotace:
Tématem této diplomové práce je prostorová analýza volební podpory kandidátů ve volebních obvodech Benešov, Chomutov a Vsetín ve volbách do Senátu PČR v roce 2012. Data jsou agregována na úrovni obcí. V práci je popsána organizace senátních voleb a představeny jsou celkové volební výsledky z roku 2012, které jsou posouzeny z hlediska konceptu voleb druhého řádu. V rámci jednotlivých volebních obvodů …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the spatial analysis of electoral support of candidates in constituencies Benesov, Chomutov and Vsetin, in the elections to the Senate of the Parliament of the Czech Republic in 2012. The data are aggregated at the level of municipalities. This thesis describes the organization of the Senate elections and introduces overall election results of 2012, which are evaluated …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 12. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 1. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Michal Pink, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jakub Šedo, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií