Mgr. Klára Vyhlídalová

Master's thesis

Senátní volby v ČR 2012: Prostorová analýza volební podpory kandidátů ve vybraných volebních obvodech

Senatorial Elections in the Czech Republic 2012: Spatial Analysis of Electoral Support of Candidates in Selected Electoral Districts
Abstract:
Tématem této diplomové práce je prostorová analýza volební podpory kandidátů ve volebních obvodech Benešov, Chomutov a Vsetín ve volbách do Senátu PČR v roce 2012. Data jsou agregována na úrovni obcí. V práci je popsána organizace senátních voleb a představeny jsou celkové volební výsledky z roku 2012, které jsou posouzeny z hlediska konceptu voleb druhého řádu. V rámci jednotlivých volebních obvodů …more
Abstract:
The diploma thesis deals with the spatial analysis of electoral support of candidates in constituencies Benesov, Chomutov and Vsetin, in the elections to the Senate of the Parliament of the Czech Republic in 2012. The data are aggregated at the level of municipalities. This thesis describes the organization of the Senate elections and introduces overall election results of 2012, which are evaluated …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 12. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 1. 2014
  • Supervisor: Mgr. Michal Pink, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Jakub Šedo, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií