Lukáš Šnajdr

Diplomová práce

Testovací aplikace pro ovládání dané zadní svítilny s LIN sběrnicí

Test Application for Control of Rear Lamps with LIN Bus
Anotace:
Cílem této diplomové práce je sestavení HW a vytvoření testovací aplikace pro ovládání zadní svítilny, pomocí programovacího prostředí LabVIEW od firmy National Instruments. Testovací aplikace je univerzální pro různé typy zadních svítilen obsahující LIN sběrnici a veškerý HW je ovládán právě pomocí testovací aplikace.
Abstract:
The aim of this diploma thesis is to build HW and create a test application for the control of the rear lamp, using the LabVIEW programming environment from National Instruments. The test application is universal for different types of rear lamps containing LIN bus and all hardware is controlled by just using test applications.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2020
  • Vedoucí: Petr Bilík
  • Oponent: Miroslav Staník

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava

VŠB – Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Elektrotechnika / Řídicí a informační systémy