Bc. Ivona Siruková

Diplomová práce

Služební poměr dle zákona o státní službě

Civil Relationship according the Act on Civil Service
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na některé dílčí aspekty zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, v platném znění, kterými jsou působnost zákona, jeho podstata, státní služba, její organizace a systemizace a zejména služební poměr. Práce ve svých kapitolách zachycuje teoretická východiska veřejné správy, vývoj legislativy státní služby a systémy a principy státní služby. Těžištěm je však služební poměr …více
Abstract:
The thesis focuses on certain aspects of the law on civil servants (n. 234/2014) as currently applicable, as the scope of this act, its nature, state service as such, its organization and systemization, and mainly the employment relationship of public servants. Theoretical basis of public administration, evolution of state service legislation including state service systems and principles are concerned …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 5. 2017
  • Vedoucí: JUDr. Jana Komendová, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Jan Horecký, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta