Jana Turečková

Bakalářská práce

Kontrola soukromých vojenských a bezpečnostních společností

The Control of Private Military and Security Companies
Anotace:
Bakalářská práce je věnována tématu regulace činnosti soukromých vojenských a bezpečnostních služeb v ozbrojeném konfliktu. Jejím cílem je zmapovat současný stav kontrolních mechanismů působících na soukromé společnosti při jejich účasti v těchto konfliktech za účelem dodržování mezinárodního humanitárního práva a práva lidských práv. První dvě kapitoly se zabývají problematikou ozbrojených konfliktů …více
Abstract:
The thesis deals with the regulation of activities of private military and security companies in armed conflicts. The aim of the thesis is to outline the current state of mechanism of control concerning the participation of private military and security companies in these conflicts in order to achieve compliance with international humanitarian law and human rights law. The first and the second chapter …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 2. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 9. 2015
  • Vedoucí: Zuzana Trávníčková
  • Oponent: Jan Martin Rolenc

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/47901