Bc. Erik Nomilner

Bachelor's thesis

Studium dynamiky přirozeně neuspořádaných proteinů pomocí NMR relaxace

Study of dynamics of intrinsically disordered proteins using NMR relaxation
Anotácia:
Přirozeně neuspořádané proteiny jsou makromolekuly bez jedinečné prostorové struktury. Navzdory této neuspořádanosti jsou tyto proteiny nezbytné pro správnou funkci buněk. NMR relaxace je jednou z mála vhodných metod užívaných k popisu konformačních a dynamických vlastností neuspořádaných proteinů.
Abstract:
Intrinsically disordered proteins (IDPs) are macromolecules that lacks of unique 3D structure. In spite of their lack of a defined structure, IDPs are essential for correct function of cells. NMR relaxation is a powerful method used to describe conformational and dynamic properties of IDPs.
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2017
  • Vedúci: prof. Mgr. Lukáš Žídek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta