Mgr. Matěj Žaloudek

Diplomová práce

Klamavost a zaměnitelnost obchodní firmy

Deception and Interchangeability of Trade Name
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá otázkami klamavosti a zaměnitelnosti obchodní firmy. Nejprve se zaměřuje na výklad obsahu pojmů klamavost a zaměnitelnost. Dále popisuje dosavadní vývoj judikatury v oblasti klamavosti a zaměnitelnosti obchodní firmy. Zabývá se také slovenskou právní úpravou a rozhodovací činností slovenských soudů. Součástí práce je také empirický výzkum, ve kterém autor zjišťuje názor …více
Abstract:
This thesis deals with issues of deception and interchangeability of trade name. First, it focuses on the interpretation of the concepts of deception and interchangeability. It also describes the current developments in jurisdiction in deception and interchangeability of trade names cases. It also deals with Slovak legislation and jurisdiction of Slovak courts. The work also includes empirical research …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2017
  • Vedoucí: JUDr. Eva Večerková, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Jaromír Kožiak, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo