Tadeáš ŘEHULKA

Diplomová práce

Občanská společnost v obci Stěbořice

Civil society in the municipality of Stěbořice
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na občanskou společnost a participaci v obci Stěbořice. V teoretické části se nachází kapitoly, které charakterizují pojmy jako jsou občan a občanství. Dále se v této části diplomové práce vymezuje vývoj občanské society v České republice a v Evropě. Poslední kapitola teoretické části popisuje historický vývoj občanské společnosti v obci. Praktická část diplomové práce se …více
Abstract:
This diploma thesis is focusing on civil society and participation in village of Stěbořice. In the theoretical part there are some chapters that characterize terms such as the citizen and the citizenship. Furthermore in this part of thesis defines the development of civil society in the Czech republic and the Europe. The last chapter of the theoretical part describes the historical development of civil …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 4. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Mgr. Tomáš Jarmara, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŘEHULKA, Tadeáš. Občanská společnost v obci Stěbořice. Ostrava, 2020. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Tělesná výchova a sport - Učitelství občanské výchovy pro 2. stupeň ZŠ