Mgr. Kristina Kolovrátková

Diplomová práce

The perception of physical appearance and attitudes towards cosmetic surgery in South Korea: A Question of sociocultural values and media exposure

The perception of physical appearance and attitudes towards cosmetic surgery in South Korea: A Question of sociocultural values and media exposure
Anotace:
Diplomová práce předkládá etnografickou studii zaměřenou na posilující fenomén kosmetických operací v Jižní Koreji. Tato studie si klade za cíl odhalit společenské aspekty, které ovlivňují vnímání krásy a případně vedou ke kosmetické operaci. Konkrétněji, studie se zaměřuje na historickou transformaci konceptu krásy, zvýšený společenský tlak zaměřený na fyzický vzhled, a komodifikaci krásy. Tyto fenomény …více
Abstract:
This diploma thesis presents an ethnographic study focused on the phenomenon of cosmetic surgery in South Korea. The study aims to reveal the social aspects that affect the perception of beauty and possibly lead to purchase of cosmetic surgery. The historical transformation of the concept of beauty, increased societal pressure focused on physical appearance, and the commodification of beauty are discussed …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2015
  • Vedoucí: Ph.D. Tae-Sik Kim
  • Oponent: Mgr. Johana Kotišová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Mediální studia a žurnalistika

Práce na příbuzné téma