Mgr. Kristina Kolovrátková

Master's thesis

The perception of physical appearance and attitudes towards cosmetic surgery in South Korea: A Question of sociocultural values and media exposure

The perception of physical appearance and attitudes towards cosmetic surgery in South Korea: A Question of sociocultural values and media exposure
Abstract:
Diplomová práce předkládá etnografickou studii zaměřenou na posilující fenomén kosmetických operací v Jižní Koreji. Tato studie si klade za cíl odhalit společenské aspekty, které ovlivňují vnímání krásy a případně vedou ke kosmetické operaci. Konkrétněji, studie se zaměřuje na historickou transformaci konceptu krásy, zvýšený společenský tlak zaměřený na fyzický vzhled, a komodifikaci krásy. Tyto fenomény …more
Abstract:
This diploma thesis presents an ethnographic study focused on the phenomenon of cosmetic surgery in South Korea. The study aims to reveal the social aspects that affect the perception of beauty and possibly lead to purchase of cosmetic surgery. The historical transformation of the concept of beauty, increased societal pressure focused on physical appearance, and the commodification of beauty are discussed …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 6. 2015
  • Supervisor: Ph.D. Tae-Sik Kim
  • Reader: Mgr. Johana Kotišová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Master programme / field:
Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism

Theses on a related topic