Kristýna VRABLICOVÁ

Bakalářská práce

Problematika znovu začlenění žen do společnosti po odchodu z azylových domů

Problematic of reintegration of women into society after leaving the shelter
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou znovu začleňování žen do běžné společnosti po odchodu z azylových domů a důvody opakovaných pobytů v azylových domech. Cílem práce je uvedení do problematiky a zjištění, jakým způsobem probíhá v azylových domech program připravující ženy na znovu začlenění do společnosti. Zároveň pak odhalení příčin opakovaných pobytů a možnost spolupráce klientek se sociálními …více
Abstract:
The bachelor´s thesis is dealing with the issue of women reintegration in to ordinary society after leaving the reception centers and the issue of repeated stays in reception centers. The aim of this thesis is introducing of the problems and discovering, how the programs in reception centers prepares women for reintegration into society. Simultaneously, discovering the reasons of repeated stays and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Ing. Tereza Grosse

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VRABLICOVÁ, Kristýna. Problematika znovu začlenění žen do společnosti po odchodu z azylových domů. Ústí nad Labem, 2021. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická