Mgr. Tereza Plachtová, DiS.

Bachelor's thesis

Teaching Adult Learners

Teaching Adult Learners
Anotácia:
Bakalářská práce se zabývá vzděláváním dospělých, dospělými studenty, jejich studiem když začnou studovat v dospělosti a aspekty, které je ovlivňují. V jednotlivých kapitolách jsou informace o andragogice a historii vzdělávání dospělých v České Republice a Velké Británii. Další části se zabývají vzděláváním dospělých a jeho druhy. Zvláštní pozornost je věnována starším studentům, jejich učení, bariérám …viac
Abstract:
This bachelor thesis deals with adult education, adult learners, their studying when they start learning at a mature age and aspects that influence them. In individual chapters there is information about andragogy and history of adult education in the Czech Republic and Great Britain. Next parts deal with adult education and learning and its kinds and adult learners. Special attention is paid to older …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 12. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 2. 2011
  • Vedúci: Dr. Rita Chalmers Collins

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Bachelor programme / odbor:
Specialization in Education / Teacher Training in Foreign Languages - English Language

Práce na příbuzné téma