Mgr. Monika Suchánska

Bakalářská práce

Vlivy ekologického způsobu myšlení na pohřební ritus v současné společnosti - transkulturní studie

Today’s society and the influence of ecological thinking on burial rites - a transcultural study
Abstract:
In this thesis we study the influence of ecological thinking on current burial rite in various countries. This thesis presents the philosophy of this kind of burial rite and compares it with conventional burial. Part of the work is devoted to the ecological alternatives of coffins and urns and also discusses the new ecological methods for treating the human body after death. This part is followed by …více
Abstract:
V této bakalářské práci se věnujeme mapování vlivů ekologického způsobu myšlení na současný pohřební ritus v různých zemích světa. Tato práce přibližuje filozofii takto koncipovaných pohřebních ritů, které zároveň porovnává s klasickými pohřby. Část práce se věnuje i ekologickým alternativám rakví a uren a pojednává také o nových ekologických metodách nakládání s lidským tělem po smrti. Následuje zmapování …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Tomáš Mořkovský

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Antropologie / Antropologie